Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby Nazwa projektu: „Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej — rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013.

Skansen jest położony we wschodniej części zabytkowego parku pszczyńskiego. Na blisko dwóch hektarach zgromadzono kilkanaście obiektów architektury drewnianej ziemi pszczyńskiej. Najstarszym zabytkiem jest spichlerz dworski z Czechowic (1784 r.). Prawdziwą atrakcją jest również stodoła ośmioboczna z Kryr (XVIII w.), chałupa z Grzawy (1831 r.), kuźnia z Goczałkowic (XIX w.) i młyn wodny z Bojszów, w którym dzisiaj mieszczą się sale wystawowe. Skansen posiada wysoką wartość kulturalną, historyczną i etnograficzną. Zaliczany jest do unikalnych atrakcji turystycznych województwa śląskiego. O znaczeniu historycznym i turystycznym Zagrody Wsi Pszczyńskiej świadczy fakt wpisania jej do Szlaku Architektury Drewnianej opracowanego przez Urząd Marszałkowski, który to szlak łączy

najcenniejsze i najciekawsze przykłady drewnianej architektury sakralnej i świeckiej Górnego Śląska. Wyjątkowość skansenu drzemie w zabytkowych chatach, z których większość to budynki z oryginalnych materiałów. W ich wnętrzach zebrano wiele autentycznych sprzętów, są wśród nich m.in. rolnicze i rzemieślnicze narzędzia codziennego użytku, „drabinioki”, sanie towarowe, eleganckie bryczki, meble oraz ciekawe eksponaty sztuki ludowej. W skansenie prowadzone są również warsztaty edukacyjne, a na imprezach folklorystycznych, m.in. na „małym” i „dużym” Brzymie, spotykają się zespoły regionalne. Charakter miejsca oddają także inscenizacje obrzędów wielkanocnych i wieczerzy wigilijnej.

conowego
Ze względu na swoją bogatą historię, a także liczbę atrakcji turystycznych, Pszczyna od wielu lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Będąc na Śląsku nie sposób nie trafić do Pszczyny. Oprócz muzeów, największym zainteresowaniem cieszy się Stare Miasto oraz zabytkowy park, a w nim Pokazowa Zagroda Żubrów i Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013, powstały cztery obiekty o łącznej powierzchni – 552 m², powierzchni użytkowe – 625 m², w tym:

 • parterowy budynek gastronomiczny z poddaszem użytkowym – karczma,
 • parterowy budynek usługowy z poddaszem użytkowym – sklep, informacja turystyczna,
 • parterowa, drewniana altana,
 • drewniana brama wejściowa.

Obiekty wyposażono w urządzenia do obsługi turystów, w tym zakupiono sprzęt komputerowy, narzędzia do utrzymania zieleni, meble i akcesoria kuchenne. Całość dopełnia kompleksowe zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury. Wykonano nowy układ komunikacyjny z szerokimi, utwardzonymi ścieżkami, łączącymi „starą” i „nową” część skansenu.

Zainstalowano również nowe oświetlenie zewnętrzne. Uzupełnieniem aranżacji terenu jest koło młyńskie z urządzeniem do mielenia zboża wzorowane na osiemnastowiecznych rozwiązaniach technicznych, całość wykonana z drewna, oraz staw z wychodzącym z altany pomostem.
Całkowita powierzchnia działek będących przedmiotem projektu wynosi 1,6130 ha. Celem projektu jest nadanie skansenowi nowych funkcji turystycznych, zwłaszcza w zakresie poprawy jakości infrastruktury turystycznej Pszczyny – Perły Księżnej Daisy.

mapaskansenu

 1. Wiata bramna, XIX w.
 2. Szopa na siano z Frydku
 3. Stodółka z Kobielic, 1811 r.
 4. Masztalnia z Wisły Wielkiej, 1799 r.
 5. Wozownia z Miedźnej, XIX w.
 6. Stodoła z Kryr, XVIII w.
 7. Kuźnia z Goczałkowic, XIX w.
 8. Spichlerz z Rudołtowic-Dębiny, XVIII w.
 9. Chałupa mieszkalna z Grzawy, 1831 r.
 10. Młyn z wiatrakiem z Zebrzydowic, 1904 r.
 11. Pasieka
 12. Studnia z Łąki
 13. Młyn wodny z Bojszów, XIX w.
 14. Neogotycka kapliczka słupowa z Poręby
 15. Spichlerz dworski z Czechowic-Dziedzic,
 16. Wozownia z Warszowic
 17. Zagrody ze zwierzętami
 18. Karczma
 19. Informacja turystyczna, kasa, sklep z pamiątkami
 20. Młyn wodny
 21. Altana z pomostem
 22. Rzeźba Utopca

SKANSEN ­ ZAGRODA WSI PSZCZYŃSKIEJ
ul. Parkowa 43-200 Pszczyna
Telefon: 32 210 57 77, 0 604 508 718
e-mail: skansen.pszczyna@gmail.com

GODZINY OTWARCIA:
styczeń: 9.00 – 16.00
luty: 9.00 – 17.00
marzec: 9.00 – 18.00
kwiecień-maj: 9.00 – 19.00
czerwiec-sierpień: 9.00 – 19.00,
(sobota, niedziela: do 20.00)
wrzesień: 9.00 – 18.00
październik: 9.00 – 17.00
listopad-grudzień: 9.00 – 16.00

www.skansen.pszczyna.pl
www.skansen.pszczyna.pl/rozbudowa


NAZWA FUNDUSZU:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
NAZWA PROGRAMU:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

NAZWA DZIAŁANIA:
Działanie 3.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego – podmioty publiczne”
INWESTOR/WNIOSKODAWCA:
Gmina Pszczyna

WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN):
3 385 036,06 zł
WARTOŚĆ DOTACJI (PLN):
2 877 280,65 zł